Femke Zeijen

Inschrijfformulier

Wij nodigen Valkenswaardse kunstenaars uit deel te nemen aan de expositie op verschillende locaties binnen de Natuurpoort Valkenswaard, nabij de Malpie. Vanaf zaterdag 6 september t/m zondag 21 september 2014.

Deelname na inzending van dit formulier, vergezeld van foto’s van drie kunstwerken. Het moeten wel eigen en unieke werken zijn, die nog niet getoond zijn tijdens de atelierroute van 2013. Ze behoren afgewerkt zijn.

Uiterste inschrijfdatum is 15 mei 2014.

Uw betaling van € 40,-- als tegemoetkoming in de kosten voor PR, drukwerk, website, opening etc. moet ook voor die datum gedaan zijn op rekening: 179583506 Rabo stichting VAART

Na inschrijving wordt uw werk beoordeeld door een onafhankelijke commissie, van buiten Valkenswaard. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit deze commissie over uw deelname. Indien er geen uitnodiging volgt, wordt het bedrag gerestitueerd.

Om te bepalen op welke locatie welk werk komt zal er op maandag 26 mei om 20 uur een openbare loting plaats vinden Karel Mollenstraat Noord 7. Wilt u daarbij aanwezig zijn dan bent u van harte welkom.

Let op:

Na het aanklikken van de knop "verzenden" krijgt u een opsomming van hetgeen verzonden is. Als u dit NIET ziet is er hoogstwaarschijnlijk een veld niet correct ingevuld en zijn er vooralsnog geen gegevens verzonden. Controleer dan alles en verzendt het opnieuw!

{{CALL TO:PLUGIN:advancedform('Natuurpoort_2014'); FAILED}}

 

Artistieke groet stichting VAART,

 

Fons van Dommelen, Will Verhagen en Margriet Hennekens.

 

Valkenswaard, 3 april 2014


nach oben