Stichting Vaart, de website van en voor Valkenswaardse kunstenaars

Inschrijfformulier

Wij nodigen kunstenaars uit deel te nemen aan de Atelierroute Valkenswaard. Inschrijving is open voor Valkenswaardse kunstenaars, die serieus met kunst bezig zijn en dit weekend hun atelier open willen stellen

Deelname aan de Atelierroute is mogelijk na inzending van dit formulier, vergezeld van foto’s van 3 kunstwerken voor 15 april 2015.
Uw betaling van € 100 als tegemoetkoming in de kosten voor: PR, drukwerk, website, banieren, opening etc. moet ook voor deze datum gedaan zijn.
U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit over uw deelname.
Indien er geen uitnodiging volgt, wordt het bedrag gerestitueerd.
Wij verzoeken u ook een foto van uzelf mee te sturen en van drie werken, zodat we deze voor ons drukwerk en onze website kunnen gebruiken.

Muziek, dans, toneel etc. kan uw atelier nog aantrekkelijker maken voor bezoekers. Kent u een interessante kunstenaar van buiten Valkenswaard, dan mag die mede in uw atelier exposeren. Wel naam, woonplaats en discipline doorgeven, i.v.m. drukwerk. Hiermee denken wij de route te verlevendigen.

Let op:

Na het aanklikken van de knop "verzenden" krijgt u een opsomming van hetgeen verzonden is. Als u dit NIET ziet is er hoogstwaarschijnlijk een veld niet correct ingevuld en zijn er vooralsnog geen gegevens verzonden. Controleer dan alles en verzendt het opnieuw!


{{CALL TO:PLUGIN:advancedform('Inschrijven'); FAILED}}

Met het verzenden van het formulier bent u accoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Betaalgegevens:

€ 100,00 op Bankrekening

RABO NL82 RABO 0179 583 506
t.n.v Stichting VAART

Betalingskenmerk     

Inschrijving 2015 ***

*** Vermeld duidelijk uw naam.

nach oben