Stichting Vaart, de website van en voor Valkenswaardse kunstenaars

Explanade


CATEGORIE: Dichtkunst

Er zullen gedichten worden voorgedragen op het adres:

Kerkweg 21
5554 NJ  Valkenswaard

[Atelier van Theo Kappé]

 

Explanade, het Zuidoost-Brabants Dichters-en Schrijversgezelschap is opgericht in Carolus op 1 januari 1983 door Dr. A.W. Hoekstra, arts, wonend in Valkenswaard. Secretaris Elly Hollanders-Vrooman uit Eindhoven vond meteen een geschikte plaats van samenkomst voor de eerste zestien leden in Zalencentrum ‘Esplanade’ op het Stadhuisplein in Eindhoven.

De eerste bundel ’Tussen licht en donker’ met werk van de leden verscheen in november van dat jaar. Toen in 1986 het Zalencentrum failliet ging, koos het gezelschap voor de naam

Explanade.

Het ledenaantal schommelt altijd tussen twaalf en veertien uit alle hoeken van Zuidoost-Brabant. De bijeenkomsten van Explanade hebben nu plaats in het bovenzaaltje van het

café ‘De Wolderse Wever’ in Waalre op iedere eerste donderdagavond van de maand.

De leden lezen uit eigen werk een gedicht, verhaal of proza voor dat kritisch bekeken wordt door de medeleden. De suggesties die gegeven worden zijn altijd opbouwend van aard.

Van aspirantleden wordt drie stuks werk beoordeeld door een interne leescommissie.

Er wordt een jaarlijkse contributie gevraagd van € 45,00 die besteed wordt aan het uitgeven van gezamenlijke bundels, het uitnodigen van schrijvers die reeds naam gemaakt hebben en het bijwonen van of deelnemen aan manifestaties, zoals deelname aan VAART in Valkenswaard.       Explanade


Atelier Theo Kappe met Explanade

nach oben